Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας
Πίνακες με πολλά διαφορετικά αντικείμενα που θα βοηθήσουν το έργο του εκπαιδευτικού και των μαθητών.

Χρήσιμοι πίνακες χημείας

Αλκυλαλογονίδια, αλκοόλες, αμίνες

Υδρογονάνθρακες

Πίνακας θεμελιωδών μονάδων μέτρησης

Προθέματα μονάδων

Φυσικές σταθερές

Χημικά στοιχεία (Με πληροφορίες)

Υδρίδια (Με αναλυτικές πληροφορίες)

Πίνακας εμπειρικών ονομάτων χημικών ενώσεων

Χημικά στοιχεία στο ανθρώπινο σώμαΚάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού