Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας
Σύντομη αλλά ουσιαστική ιστορία της Χημείας, όπως την επιμελήθηκε το τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣΚάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού