Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας
Άρθρα, παρουσιάσεις
Χρήσιμα άρθρα, εισηγήσεις από Συνέδρια, αναλύσεις και απόψεις με «άρωμα» Χημείας.

Ένα ταξίδι τριών βημάτων . Αντώνη Χρονάκη

Από το "Παύε να ρωτάς" ΄στο "πάμε να κάνουμε μετρήσεις".

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τη Διδασκαλία της Χημικής Κινητικής και Χημικής Ισορροπίας με το MicroWorlds Pro

Το σχολικό πείραμα Χημείας

Τί είναι η Χημειοφωταύγεια

Σιδήρου εξομολογήσεις

Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στη Χημεία

Το παιχνίδι στις Φυσικές Επιστήμες

Μια κριτική ματιά στους σχολικούς εργαστηριακούς οδηγούς Χημείας

Μια βραδιά με τη Χημεία



Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού